สวนน้ำเปิดให้บริการ

ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.30 น.

อัตราเช่าชุดว่ายน้ำ

  • หมวกใบละ 10 บาท

  • กางเกงผู้ชาย + หมวก เด็ก 20.- ผู้ใหญ่ 30.-

  • ชุดว่ายน้ำผู้หญิง + หมวก เด็ก 20.- ผู้ใหญ่ 30.-

@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)