การแสดงพาเหรดเพนกวิน (PENGUINS)

วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (Monday - Sunday)
รอบที่ 1 11.30 - 12.00 น.
Round 1 11.30 - 12.00 a.m.
รอบที่ 2 14.30 - 15.00 น.
Round 2 2.30 - 3.00 p.m.

 


@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)