การแสดงให้อาหารเสือ

วันจันทร์ - วันศุกร์ (Monday - Friday)
รอบที่ 1 12.30 - 13.00 น.
Round 1 12.30 - 1.00 a.m.
รอบที่ 2 15.30 - 16.00 น.
Round 2 3.30 - 4.00 p.m.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(Saturday, Sunday, Holiday)
รอบที่ 1 12.30 - 13.00 น.
Round 1 12.30 - 1.00 p.m.
รอบที่ 2 15.30 - 16.00 น.
Round 2 3.30 - 4.00 p.m.
     

@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)