การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า
( Survival of Wildlife )

วันจันทร์ - วันศุกร์ (Monday - Friday)
รอบที่ 1 10.30 - 11.00 น.
Round 1 10.30 - 11.00 a.m.
รอบที่ 2 13.30 - 14.00 น.
Round 2 1.30 - 2.00 p.m.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(Saturday, Sunday, Holiday)
รอบที่ 1 10.30 - 11.00 น.
Round 1 10.30 - 11.00 a.m.
รอบที่ 2 13.30 - 14.00 น.
Round 2 1.30 - 2.00 p.m.
  รอบที่ 3 15.30 - 16.00 น.
Round 3 3.30 - 4.00 p.m
 

@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)