ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
• สวนสัตว์สงขลาเชิญร่วมประกวดตั้งชื่อ สิงโตขาว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว

เนื่องจากสวนสัตว์สงขลามีสมาชิกใหม่ คือ สิงโตขาว จำนวน 3 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว โดยนำมาจากสวนสัตว์อุบลราชธานี ด้งนั้น ทางสวนสัตว์สงขลา จึงมีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมประกวดตั้งชื่อสิงโตขาวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท โดยมีกติกาดังนี้

- ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งรายชื่อได้ 3 ชื่อ ต่อ 1 ท่าน

- ท่านสามารถส่งชื่อเข้าร่วมประกวดได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

1. ผ่านทางใบกิจกรรมที่ทางสวนสัตว์จัดขึ้น โดยกรอกชื่อ - ที่อยู่ และชื่อ ที่ต้องการส่งเข้าประกวด และนำไปที่จุดรับใบกิจกรรม ตั้งอยู่ที่จุดต้อนรับ (Welcome Center) ของสวนสัตว์สงขลา หรือ ส่งที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

2. ส่งผ่านทางไปรษณียบัตรหรือจดหมาย โดยกรอกชื่อ - ที่อยู่ และชื่อที่ต้องการส่งเข้าประกวด มาในซองแล้วเขียนวงเล็บหน้าซอง ตรงมุมซองว่า "สิงโตขาว" ส่งมาตามที่อยู่ สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 074-598555

3. ผ่านทาง Facebook Fanpage : สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo หรือ ผ่านทาง Facebook Fanpage : dianacomplex

4. ผ่านทาง E-Mail : songkhlazoo55@gmail.com

- กำหนดส่งชื่อเข้าร่วมการประกวดภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559

- ประกาศผลวันที่ 12 สิงหาคม 2559

- สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องนำหลักฐานที่ชัดเจน มายืนยันในการรับรางวัลด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับสวนสัตว์สงขลา รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ภายในสวนสัตว์สงขลา หรือพนักงานและลูกจ้างของสวนสัตว์ จะไม่รับพิจารณา

การส่งชื่อร่วมประกวด :

- ส่งชื่อสิงโตขาวที่ต้องการส่งร่วมเข้าประกวดพร้อมความหมายทั้ง 3 ชื่อ

- ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รางวัล จำนวน 4 รางวัล :

- รางวัลชนะเลิศชื่อที่ได้รับคิดเลือก จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

- รางวัลผู้โชคดีที่ร่วมส่งรายชื่อเข้าประกวด จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท


 

@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)